PROVISORISK REGELBOK 

BOULE CROQUET

Boule croquet är helt enkel boule som spelas med klubbor och klot från krocketen och lille från Boule. Det kan spelas inomhus på en padelbana eller utomhus på en croquet spelplan. Plan storleken är ungefär proportionerligt större än en ordinarie boulebana. 

Boule croquet benämns med förkortningen BC och följer därmed den engelska förkortnings standarden GC för Golf Croquet och AC för Association Croquet.

Dessa regler är i huvudsak framtagna från gällande boule regler och någon del är hämtade från croquet regler. Några regler är nyskapade då de inte går att hämta från varken boule eller croquet.

Förord 

Från boule till boule croquet

Vid första anblicken kan sporterna Boule och Croquet tyckas vara helt olika. Med Boules klot som kastas på en grusplan och Croquet som svingas med klubbor på en gräsmatta, verkar dess världar långt ifrån varandra. Men om man betraktar dem från ett mer övergripande perspektiv, upptäcker man att de delar många gemensamma aspekter.


Både Boule och Croquet handlar om att flytta klot mot ett gemensamt mål, vare sig det är att få sitt klot närmast en liten träkula eller att passera en krocket båge före motspelaren. Det handlar om att ha initiativet genom strategi, precision och att hantera avståndet till målet.


Vidare är båda sporterna präglade av enkelhet i sina regler och lätt för nybörjare. Att förstå och delta i dessa sporter kräver inte avancerad kunskap eller teknik, vilket gör dem tilltalande för alla åldrar och färdighetsnivåer.

Sammanfattningsvis, trots de uppenbara skillnaderna i utseende och teknik, delar boule och croquet en gemensam kärna av strategi, precision och tillgänglighet som gör dem liknande på ett djupare plan. Att sedan slå samman de båda sporterna till en sport där man spelar boule med krocketklot och klubbor är ingen stor eller kostsam sak. Den nya sporten blir då boule croquet och den spelas på delar av en ordinarie croquet gräsplan. Reglerna från boule går enkelt att anpassa så att de passar utmärkt för boule croquet. Skillnaden ligger främst i utslagsområdet, som i boule croquet markeras med en platsmarkör på gräsmattan istället för att rita en cirkel i gruset eller att använda en platt ring för att markera platsen.


En annan fördel med Boule Croquet är att det med lätthet kan spelas inomhus i en padelhall. Proportionerna är mycket lika mellan en vanlig boulebana, en Boule Croquet-plan i en padelhall och Boule Croquet på en croquet plan. Reglerna för Boule Croquet på en croquet plan kan användas direkt med några små justeringar enligt tabellerna 1 och 2 nedanför denna text. 


Detta möjliggör en smidig övergång från utomhussäsongen till inomhussäsongen när vädret blir ogynnsamt.


Eventuella synpunkter eller frågor tas tacksamt mot!

PROVISORISK REGELBOK 

BOULE CROQUET

KORTVERSION

Enklast förklarat så går boule croquet ut på att slå ett klot så nära den lilla bollen, kallad “Lillen”, som möjligt. Men först måste lillen kastas ut och landa någonstans mellan 13 - 20 meter bort. Eventuellt kan personer som har svårt att kasta lillen så långt få möjlighet att gå till mittlinjen.  Varje lag slår sen varsitt klot. Det lag som hamnar längst ifrån lillen fortsätter att slå ända tills de får ett klot som ligger närmast. Då är det andra lagets tur.

När sen alla klot är utslagna, får laget närmast Lillen ett poäng för varje klot som ligger närmre än motståndarlagets bästa. Bara ett lag får poäng i varje omgång. Det är vinnarna som får kasta ut lillen i nästa omgång. 

Först till 13 poäng vinner.


LAGINDELNING
Boule spelas alltid med två lag mot varandra.

TRIPPEL: Spelas tre mot tre, med två klot var.
DUBBEL: Spelas två mot två, med tre klot var.
SINGEL: Spelas en mot en, med tre klot var.

Mått och förhållandet mellan olika spelplaner

De olika spelplans alternativen är placerade på en full size croquet plan.

Sätta upp en boule croquet plan

På en croquet plan

Först använder man den 3 ordinarie sidlinjerna och sedan lägger man ut ett snöre rakt över över båge 1 och 4 då bågarna skall sitta på 6,40 m från sidlinjen.

2 - 4 spelplaner

En andra spelplan kan läggas ut som för den första spelplan ovanför, fast spegelvänd.

För de två spelplanerna Lägg ut ett snöre mellan straff markeringarna och över mittpinnen. Den bildar sidlinjen mellan de två spelplanerna i mitten. Sedan dras snören 6,40 från straffpunkterna åt bägge hållen och på bägge sidorna. Dra snören därifrån rak över mittbågen.


På en padel plan

Sätter upp padelnätet med en spännsnodd och lägg ut de fyra markörerna.


Rekvisita

Boule Croquet

LÅNG VERSION mer detaljerad

Reglerna är hämtade och reviderade från Internationella spelregler för sporten Boule Pétanque och antagna av F.I.P.J.P:s exekutivkommitté i december 2020

§ 1 Lagsammansättning

Boule spelas alltid med två lag mot varandra.

TRIPPEL: Spelas tre mot tre, med två klot var.
DUBBEL: Spelas två mot två, med tre klot var.
SINGEL: Spelas en mot en, med tre klot var.

§ 2 Klot

Kloten är boule klot med en vikt av 16 oz, vilket motsvarar 454 gram

§ 3 Lillen

Lillen är samma som i boule. En träkula med en diameter på 30 mm

§ 4 Spel

När du placerar en BC-plan på en croquet-bana är det bäst att placera den parallellt med kortsidan. Måtten blir då 25,6 x 6,40, vilket är exakt proportionellt med en halv padelbana och mycket nära en boulebana.


Måttet 6,40 är praktiskt eftersom bågarna 1 & 4 sitter på det avståndet från kortsidan samt att mitt-bågarna sitter 6,40 från mittpinnen. Detta innebär att man inte behöver mäta upp BC-planen och man kan då få plats med fyra stycken BC-planer på en croquet-bana.


En BC bana markeras med målade linjer och snören eller måttband, vars tjocklek inte får påverka spelets gång. Ett klot måste vara helt över den inre kanten på den målade linjen eller måttbandet.


Matcherna spelas till 13 poäng med möjlighet att spela gruppspels- och kvalmatcher till 11 poäng. Tävlingar kan arrangeras med tidsbegränsning.

§ 5 Spelstart och regler rörande utslagsplatsen

I BC markeras utslagsplatsen med en golfmarkör i plast och sedan med två klubbhuvuden i radie vilket blir 1 meter i diameter. Man behöver inte flytta markören som visar utslagsplatsen utan den kan ligga kvar om alla vill. 

OBS att markören inte får vara av metall eller mynt pga att om det glöms kvar så förstör det knivarna i gräsklipparen.


Spelarna ska lotta (singla slant) om vilket lag som väljer vem som startar och som först ska kasta ut lillen. Om utkastet inte är godkänt går kastet av lillen över till motståndarlaget som måste placera lillen på godkänd position inom spelområdet. Även om det första laget misslyckas med sitt lille utkast behåller det rätten att spela det första klotet.

Den spelare som kastar ut lillen behöver inte vara den i laget som spelar det första klotet.

§ 6 Giltiga avstånd vid lille utkast

För att ett lille utkast ska vara giltigt krävs att avståndet är är minst förbi mittlinjen och som längst 1 klubblängd från BC banans maxlängd. Toleransen är generös. Ingen minimilängd från sidlinjerna när lillen kastas ut.

§ 7 Död lille under pågående omgång

Lillen är död om något av följande sju fall inträffar: 

1. När lillen under spelet förflyttas till förbjudet spelområde, även om den kommer tillbaka till spelområdet. Den lille som ligger på gränslinjen till ett förbjudet spelområde är giltig. Den blir ogiltig först när den helt och hållet har passerat gränsen. Vattenpöl där lillen flyter fritt räknas som förbjudet spelområde. 

2. En lille som döljs av ett klot är inte död. 

3. När lillen har förflyttats så att den befinner sig mer mindre än halva spelplan. 

4. När lillen under spel på markerad bana förflyttas till annan bana än den direkt intill, eller förflyttas utanför banans kortsida. 

5. När lillen har försvunnit och inte kunnat återfinnas inom 5 minuter. 

6. När ett förbjudet spelområde finns mellan lillen och markören. 

7. När lillen vid tidsbegränsade matcher lämnar banan.

§ 8 Regler som gäller om lillen är död 

Om en lille, under en omgång, förflyttas så att den är död ska ett av tre alternativ tillämpas: 

1. Båda lagen har klot kvar att spela. Omgången är oavgjord och lillen kastas ut av det lag som vann den föregående omgången eller lottningen. 

2. Endast ett av lagen har klot kvar. Detta lag får tillgodoräkna sig lika många poäng som det har klot kvar att spela. 

3. Inget av de två lagen har fler klot att spela. Omgången är oavgjord och lillen kastas ut av det lag som vann den föregående omgången eller lottningen.

§ 9 Kast av det första och följande klot 

Det första klotet i en omgång slås av en spelare i det lag som vunnit lottningen eller varit det sista som tog poäng. I fortsättningen slår det lag som inte har poängen. 

Man får inte ta hjälp av något föremål för att rikta in klotet, man får heller inte rita streck på marken eller markera en nedslagsplats. Kloten ska slås ett och ett. 

Spelade klot får inte slås om, med undantag för klot som stoppas eller ändrar riktning mellan markören och lillen på grund av ett klot eller en lille från en annan match, eller av ett djur eller annat föremål i rörelse (ex vis en fotboll). 

Innan klotet slås ska spelaren rengöra det från lera och smuts. 

§ 10 Felaktiga slag

Om en spelare orsakar märken i gräsmattan så är det ett fault och slaget ogillas 

Det är inte heller tillåtet att träffa klotet med kanten av slagytan. Detta kan ofta ske när man toppar ett slag. Alltså man nästan missar och träffar bara toppen på klotet.

Om något av detta sker så har spelaren förverkat sin speltur i den spelomgången.

§ 11 Döda klot

Varje klot är dött i och med att det kommer in på förbjudet spelområde. Ett klot på gränsen till förbjudet spelområde är inte dött förrän hela klotet passerat gränsen till förbjudet spelområde, vilket inträffar när hela klotet befinner sig på andra sidan denna gräns, sett rakt ovanifrån. 

§ 12 Tillåten tid för spel 

När lillen har kastats ut har varje spelare maximalt en (1) minut på sig att kasta sitt klot. Tiden räknas från det att lillen eller föregående klot har stannat eller efter att en mätning har slutförts

§ 13 En spelare spelar någon annans klot 

Den spelare som slår på någon annans klot blir tillrättavisad. Det spelade klotet är emellertid giltigt men ska genast bytas ut, efter att en eventuell mätning har gjorts. Om felet upprepas under matchen ogiltigförklaras det felaktigt spelade klotet och allt som det har rubbat ska flyttas tillbaka, om dess positioner är markerade.

POÄNG OCH MÄTNING 

Det lag som vid omgångens slut har ett klot närmast lillen har vunnit omgången och får tillgodoräkna sig lika många poäng som det antal klot laget har närmare lillen än motståndarnas bästa klot.

§ 14 Mätning av poäng 

En spelare i det lag som spelade sist ansvarar för att utföra mätningen. Motståndarna har alltid rätt att kontrollmäta efter denna mätning. Varje mätning genomförs med ett lämpligt mätinstrument som varje lag måste ha med sig. 


OBS Det är inte tillåtet att mäta med fötterna. De spelare som inte observerar denna regel ska bestraffas 

§ 15 Borttagna klot 

Det är inte tillåtet för spelare att ta upp spelade klot innan omgången avslutats. Klot som plockas upp i slutet av en omgång,innan poäng överenskommits, är döda. Mot detta kan inga protester anföras. Om en spelare plockar upp ett av lagets klot från spelområdet medan dennes lagkamrater fortfarande har klot kvar, får de inte spela dessa. 

§ 16 Klot på lika avstånd från lillen 

När de två lagens bästa klot ligger på samma avstånd från lillen kan tre situationer uppstå: 

1. Om det inte finns fler klot kvar att spela är omgången oavgjord och lillen kastas ut av det lag som tog poäng i den föregående omgången eller som vann lottningen. 

2. Om endast ett lag har klot kvar ska dessa spelas och de får så många poäng som de har klot närmare lillen än motståndarens bästa klot. 

3. Om båda lagen har klot kvar ska det lag som spelade det senaste klotet spela igen, därefter motståndarlaget och man fortsätter så till dess ett av lagen tar poäng. När bara ett av lagen har klot kvar spelas dessa enligt punkt 2. 


Om det vid omgångens slut inte finns några klot inom spelområdet är omgången oavgjord och inget av lagen får poäng. 

§ 17 Skräp på klot eller lillen 

Om något fastnat på klotet eller på lillen ska det tas bort innan mätningen utförs.